Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Carl-Erik Blomberg

Namn:Carl-Erik Blomberg
E-post:
Telefon: 040-66 58289
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C436, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Carl-Erik BlombergStudentansvarig på KSM Carl-Erik Blomberg är bildlärare och fil. mag. i pedagogik med inriktning mot bild. Undervisar i bild, bildpedagogik. Magisteruppsats: Visuell yttranderätt i grundskolan

Short description in English:
Lecturer in pictorial language.