Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carl-Erik Blomberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt Carl-Erik Blomberg

Namn:Carl-Erik Blomberg
E-post:
Telefon: 040-6658289
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C436, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carl-Erik Blomberg

Carl-Erik Blomberg är bildlärare och fil. mag. i pedagogik med inriktning mot bild. Undervisar i bild, bildpedagogik. Magisteruppsats: Visuell yttranderätt i grundskolanShort description in English:

Lecturer in pictorial language.