Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Sild Lönroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt Carina Sild Lönroth

Namn:Carina Sild Lönroth
E-post:
Telefon: 040-6658291
Webb:http://www.mah.se/naktergalen (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D435, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Sild Lönroth

Verksamhetsledare, Näktergalen mentorsverksamhet www.mah.se/naktergalen

Manager of Nightingale mentoring network www.nightingalementoring.org

Publikationer: Näktergalen – en knuff framåt. Rapporter om utbildning nr 2/2007

Mentorskap för barn och unga.Malmö högskola 2011

Mentorskapets effekter. Malmö högskola 2013Short description in English:

Carina Sild Lönroth, program manager of the Nightingale mentoring program www.mah.se/naktergalen

Executive Manager of the Nightingale International mentoring network www.nightingalementoring.org

translated books in english:

Carina Sild Lönroth The Nightingale Scheme- A song for my heart ( 2007)