Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Winström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Cecilia Winström

Namn:Cecilia Winström
E-post:
Telefon: 040-6658299
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Winström

Undervisning

Jag undervisar på institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle. Jag är främst involverad i kurser på grundlärarprogrammet inom matematik och lärande. Min bakgrund är Ma/NoTk lärare åk 4-9 och jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 1994, verksam som matematikutvecklare i Helsingborg. Jag har jobbat på MAU sedan 2011 fr o m ht 13 på heltid.

Forskning Min magisteruppsats heter "Digitala verktyg - en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet".

Uppdrag Jag har varit med och planerat och genomfört handledarutbildningen i Matematiklyftet. Jag har även arbetat fram modulen i Lärportalen "Sannolikhet och statistik 7-9".