Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Segerby
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetslektor Cecilia Segerby

Namn:Cecilia Segerby
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Segerby

Cecilias forskning utgår ifrån språkliga aspekter i matematiken. Cecilia är intresserad av hur olika läs- och skrivaktiviteter kan designas för att stödja elevers resonemangsförmåga och därmed deras matematiska kunskaper. Detta är publicerat i avhandlingen "Supporting mathematical reasoning through reading and writing- making the implicit explicit".Short description in English:

Cecilia is interested in mathematics and language. Cecilia is interested in how different reading and writing activities can be designed to support students’ reasoning competence and thereby their mathematical knowledge. This is published in her dissertation "Supporting mathematical reasoning through reading and writing- making the implicit explicit".