Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Paggetti
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Charlotte Paggetti

Namn:Charlotte Paggetti
E-post:
Telefon: 040-6658389
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Paggetti