Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christina Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Studieadministratör Christina Persson

Namn:Christina Persson
E-post:
Telefon: 040-6658004
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christina Persson

Studieadministratör för:

Utländska lärares och akademikers vidarutbildning (ULV)

Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)