Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dolores Höeg-Hassing
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Registrator Dolores Höeg-Hassing

Namn:Dolores Höeg-Hassing
E-post:
Telefon: 040-6658231
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3039, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dolores Höeg-Hassing