Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Dora Sallnäs

Namn:Dora Sallnäs
E-post:
Telefon: 040-66 58775
Webb:http://homeweb.mah.se/~ludosa/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:335, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Dora SallnäsKompetens: Mellanstadielärare därefter fortbildning inom NO 4-9 och teknik. Konstvetenskap 40p, ekonomisk historia 20p, samt magisterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik 60hp. Deltar i projekt för att ta fram nationella prov i no för åk 6 samt undervisning både i campuskurser och distanskurser i no. VFU-lärare