Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Jennfors
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Elisabeth Jennfors

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabeth Jennfors

Elisabeth Jennfors är utbildningsledare med särskilt ansvar för Utländska lärare och akademikers vidareutvildning (ULV) , Arbetsintegrerad grundlärarutbildning samt Snabbspåret för nyanlända lärare.