Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Biträdande prefekt Elisabeth Jennfors

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-66 58191
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B335, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Elisabeth JennforsElisabeth Jennfors är biträdande prefek på institutionen Kultur, språk, media men arbetar också med Skolverksuppdrag samt undervisar i kurser inom Svenska och lärande.