Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Jennfors
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare Elisabeth Jennfors

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B335, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabeth Jennfors

Elisabeth Jennfors är biträdande prefek på institutionen Kultur, språk, media men arbetar också med Skolverksuppdrag samt undervisar i kurser inom Svenska och lärande.