Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regionalt utvecklingscentrum --- Projektledare Eva Morgan

Namn:Eva Morgan
E-post:
Telefon: 040-66 58372
Mobil: 0709-655322
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Eva MorganEva Morgan är projektledare inom Regionalt utvecklingscentrum vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Har mångårig arbetslivserfarenhet som lärare, special/talpedagog samt skolledare i Malmö. Medverkar sedan 2006 i en longitudinell forskningsstudie kring språk och kunskapsutveckling hos elever med arabiska som modersmål, som undervisas på arabiska och svenska. Arbetar huvudsakligen med utvecklingsfrågor inom förskola och grundskola och inom området flerspråkighet, första- och andraspråksutveckling och lärande, samt tidig läs och skrivutveckling. Anvarig för satsningen inom förskolelyftet. Samtliga projektledare inom Regionalt utvecklingscentrum har kompetens att svara på frågor som rör alla skolformer.