Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Morgan
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- Timavlönad Eva Morgan

Namn:Eva Morgan
E-post:
Telefon: 040-6658372
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Morgan

Eva Morgan är projektledare inom Regionalt utvecklingscentrum vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Har mångårig arbetslivserfarenhet som lärare, special/talpedagog samt skolledare i Malmö. Medverkar sedan 2006 i en longitudinell forskningsstudie kring språk och kunskapsutveckling hos elever med arabiska som modersmål, som undervisas på arabiska och svenska. Arbetar huvudsakligen med utvecklingsfrågor inom förskola och grundskola och inom området flerspråkighet, första- och andraspråksutveckling och lärande, samt tidig läs och skrivutveckling. Anvarig för satsningen inom förskolelyftet. Samtliga projektledare inom Regionalt utvecklingscentrum har kompetens att svara på frågor som rör alla skolformer.