Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Ewa Berg

Namn:Ewa Berg
E-post:
Telefon: 040-6658668
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A329h, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ewa Berg