Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Fanny Jonsdottir
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Fanny Jonsdottir

Namn:Fanny Jonsdottir
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Fanny Jonsdottir

Fanny Jonsdottir är fil.dr i pedagogik och universitetslektor i pedagogik vid enheten Barn Unga Sammhälle. Jag undervisar och handleder inom lärarprogrammet på grund och avancerad nivå i pedagogik, företrädesvis kring frågor som rör samspel mellan barn och mellan barn och vuxna. Jag har utarbetat kursplaner kring institutionaliserad barndom med särskild fokus på barns uppväxt- och livsvillkor, barns sociala relationer i förskolan/kamrat- och vänskapsrelationer samt lekens betydelse för barns utveckling och lustfyllda lärande. Jag arbetar även med uppdragsutbildning och föreläser vid konferenser och fortbildningsdagar för yrkesverksamma pedagoger samt handleder personalgrupper om ovanstående ämnesområden.