Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Feiwel Kupferberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Seniorprofessor Feiwel Kupferberg

Namn:Feiwel Kupferberg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Feiwel Kupferberg