Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle LS Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Gunilla Löfström

Namn:Gunilla Löfström
E-post:
Telefon: 040-6658139
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Gunilla Löfström

Gunilla Löfström är utbildningsledare med särskilt ansvar för kvalitets- och utvecklingfrågor.