Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Övriga --- --- Gunilla Oliveira

Namn:Gunilla Oliveira
E-post:
Telefon: 040-6658341
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A329, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Gunilla Oliveira

Gunilla Oliveira är universitetsadjunkt och undervisar i svenska som andraspråk

UTBILDNING: Fil mag (sva, eng, fr, fon, ped) Ämneslärarutbildning Handledarutbildning

PEDAGOGISK YRKESVERKSAMHET Kommunal vuxenutbildning Pedagogiskt utvecklingsarbete

UNDERVISNING Kursledare i

  • huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle
  • utbildningar inom lärarlyftet
  • fristående kurser i svenska som andraspråk
  • uppdragsutbildningar

    UPPDRAG Ledamot i utbildningsnämnden Ledamot i lärarutbildningens kursplaneutskott Enhetsansvarig i frågor rörande svenska som andraspråk