Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Gunilla Oliveira

Namn:Gunilla Oliveira
E-post:
Telefon: 040-66 58341
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:A329, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Gunilla OliveiraGunilla Oliveira är universitetsadjunkt och undervisar i svenska som andraspråk - UTBILDNING: Fil mag (sva, eng, fr, fon, ped) Ämneslärarutbildning Handledarutbildning - PEDAGOGISK YRKESVERKSAMHET Kommunal vuxenutbildning Pedagogiskt utvecklingsarbete - UNDERVISNING Kursledare i * huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle * utbildningar inom lärarlyftet * fristående kurser i svenska som andraspråk * uppdragsutbildningar - UPPDRAG Ledamot i utbildningsnämnden Ledamot i lärarutbildningens kursplaneutskott Enhetsansvarig i frågor rörande svenska som andraspråk