Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hans-Åke Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Studierektor/Universitetsadjunkt Hans-Åke Hansson

Namn:Hans-Åke Hansson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435:02, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hans-Åke Hansson