Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Heléna Malm

Namn:Heléna Malm
E-post:
Telefon: 040-66 58174
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:A404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Heléna Malm