Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Rydberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Helena Rydberg

Namn:Helena Rydberg
E-post:
Telefon: 040-6657582
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Rydberg