Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Helena Rydberg

Namn:Helena Rydberg
E-post:
Telefon: 040-66 57256
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:PLan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Helena RydbergJobbar med tidskrifterna på OD- och HS-biblioteken. Undervisning och handledning på OD och HS.