Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Stavreski
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt Helena Stavreski

Namn:Helena Stavreski
E-post:
Telefon: 040-6657727
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Stavreski

Helena Stavreski, universitetsadjunkt, fil.mag. Lärarutbildningen Malmö högskola. IS-individ- och samhälle, SYV-utbildningen.