Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Helena Stavreski

Namn:Helena Stavreski
E-post:
Telefon: 040-66 57727
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Helena StavreskiHelena Stavreski, universitetsadjunkt, fil.mag. Lärarutbildningen Malmö högskola. IS-individ- och samhälle, SYV-utbildningen.