Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingegerd Ericsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Timavlönad Ingegerd Ericsson

Namn:Ingegerd Ericsson
E-post:
Webb:http://www.mugi.se (Egen/personlig webbplats)
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingegerd Ericsson

Filosofie doktor i pedagogik och docent i idrottsvetenskap. Idrotts- och speciallärare, undervisning inom motorik och analys av kvantitativa data. Doktorsavhandling 2003: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (en delstudie i Bunkefloprojektet, www.bunkeflomodellen.com). Forskningsomr: Relationer mellan motorik, självförtroende och kognition. CV och information om motorikobservationer och motorisk träning finns på www.mugi.se



Short description in English:

PhD in Education. Senior lecturer and associate professor in Sport Sciences. Doctoral Dissertation 2003: Motor Skills, Attention and Academic achievements- An intervention study in School year 1-3. Research area: Relations between motor skills, self-esteem and cognition. CV and information about motor observations and motor skills training can be found on www.mugi.se.