Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Inger Mauritzson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Inger Mauritzson

Namn:Inger Mauritzson
E-post:
Telefon: 040-6658356
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C223, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Inger Mauritzson