Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Inge-Marie Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Timavlönad Inge-Marie Svensson

Namn:Inge-Marie Svensson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Inge-Marie Svensson