Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Examenshandläggare Ingrid Vifot

Namn:Ingrid Vifot
E-post:
Telefon: 040-66 58107
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2024, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ingrid Vifot