Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Utbildningskoordinator Jakob Henriksson

Namn:Jakob Henriksson
E-post:
Telefon: 040-66 58386
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Jakob HenrikssonJakob Henriksson arbetar med utbildningsplanering, fördelning av grundutbildningsanslag, studentprognoser och uppföljning samt administration av utbildningsdatabas.