Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jan Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad Jan Nilsson

Namn:Jan Nilsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jan Nilsson

Jan Nilsson inriktar sig huvudsakligen på svenska, litteratur pedagogik och metodik.