Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeremias Rosenqvist-Aulin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Timavlönad Jeremias Rosenqvist-Aulin

Namn:Jeremias Rosenqvist-Aulin
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D435, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeremias Rosenqvist-Aulin

Bert Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist Professor (emeritus) i pedagogik Huvudsakligt forskningsområde: specialpedagogik. Särskilda fokusområden: specialpedagogik vs. pedagogik; särskola och arbete för personer med utvecklingsstörning; specialpedagogisk teori- och begreppsutveckling; komparativ (internationell) specialpedagogik. Stort nationellt och internationellt kontaktnät inom sagda områden. Ca 80 vetenskapliga publikationer (Lista kan erhållas på begäran.) jerry.rosenqvist@mah.seShort description in English:

Bert Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist Professor (emeritus) of education Main interest of research: special education Areas of focus: special education vs. education; schools and work for students/persons with severe learning difficulties; special education theory- and concept development; comparativ (international) special education. Far reaching national and international net of research contacts in the said realm. About 80 scientific publications (List sent on demand.) jerry.rosenqvist@mah.se