Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Dahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Jonas Dahl

Namn:Jonas Dahl
E-post:
Telefon: 040-6657330
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Dahl