Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Åkesson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Universitetslektor Joakim Åkesson

Namn:Joakim Åkesson
E-post:
Telefon: +46406657052
Mobil: +46720115938
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, OR:E434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Åkesson

Joakim Åkesson har doktorsexamen i idrottsvetenskap. Åkessons specialistområden är:

 • Idrott och samhälle.
 • Föreningsliv
 • Idrottspolitik
 • Idrottens styrning
 • Idrottens professionalisering
 • Idrottens akademisering
 • Idrottens arbetsmarknad
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

Åkesson kan undervisa, forska, utreda och driva projekt.Short description in English:

Joakim Åkesson (Å is pronounced Aa) has a ph.d. in Sport Science and is a lecturer at the Department of Sport Scince. His areas of expertice is:

 • Sport and Society
 • Organisation of Sport Clubs
 • Sport Policy
 • Sport Governance
 • The Professionalisation of Sport
 • The Akademisation of Sport
 • The Labour Market of Sport
 • Scientific Theory and Scientific Method

Åkesson can teach, do research, evaluations and lead projects.