Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Elmfeldt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Timavlönad Johan Elmfeldt

Namn:Johan Elmfeldt
E-post:
Telefon: 040-6658159
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Elmfeldt

JJohan Elmfeldt är fil. doktor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik och biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning (smdi). Han undervisar och handleder i ämnet svenska och lärande i ämneslärarutbildningen och är handledare i forskarutbildningen i smdi. Hans forskning är inriktad mot mediekulturella och medieteknologiska förändringars betydelse för utvecklingen av ungdomars kommunikativa förmåga.