Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Ingrell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kod 421 Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Universitetsadjunkt Joakim Ingrell

Namn:Joakim Ingrell
E-post:
Telefon: 040-6658509
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E436, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Ingrell