Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Ingrell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Doktorand Joakim Ingrell

Namn:Joakim Ingrell
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Ingrell