Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Embro Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Karin Embro Larsson

Namn:Karin Embro Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658228
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C422:03, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Embro Larsson

Karin Embro Larsson undervisar i ämneslärarutbildningen i historia och religion, i grundlärarutbildningen inriktning SO samt i KPU-utbildningen. I uppdraget ingår också att vara VFU-lärare inom ämneslärarutbildningen.