Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karl-Bertil Hake
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Karl-Bertil Hake

Namn:Karl-Bertil Hake
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E332, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karl-Bertil Hake

Karl-Bertil Hake, fil.mag. i matematik och fysik. Ämneslärarexamen i matematik, fysik samt kemi. Tidigare biträdande prefekt vid NMS (tom 20110630) Ordförande i konstföreningen vid Malmö högskola