Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katrin Lilja Waltå
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetslektor Katrin Lilja Waltå

Namn:Katrin Lilja Waltå
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katrin Lilja Waltå