Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt Karin Nilsson

Namn:Karin Nilsson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Nilsson