Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karl-Gunnar Starck
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Avdelningsdirektör Karl-Gunnar Starck

Namn:Karl-Gunnar Starck
E-post:
Telefon: 040-6658377
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karl-Gunnar Starck

Karl-Gunnar Starck är föreståndare och verksamhetsansvarig för Malmö högskolas Regionalt Utvecklingscentrum (RUC). Han arbetar också som projektledare i olika skolutvecklingsprojekt, i huvudsak inom gymnasieskolan. Karl-Gunnar har varit engagerad som expert i ett antal Skolverksuppdrag, exemeplvis Gy-00, Gy-07 och GY-11. Han har också arbetat i utredningsuppdrag gällande betygsfrågor samt haft skolinspektionsuppdrag. Under 2008 var Karl-Gunnar sekreterar i den statliga offentliga utredningen "Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen." Karl-Gunnar har 80 poäng i allmän Pedagogik samt en gymnasielärarexamen med inriktning mot gymnasieskolans fordonsprogram.