Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kent Adelmann
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Kent Adelmann

Namn:Kent Adelmann
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B335c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kent Adelmann

Kent Adelmann är fil. kand. i svenska och filosofi, fil.dr i svenska med didaktisk inriktning, docent i didaktiskt lyssnande samt biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning. Han doktorerade med avhandlingen Att lyssna till röster (2002) och utvecklade med Konsten att lyssna (2009) en svensk receptionsmodell för didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. Kent är medlem i den amerikanska lyssnandeorganisationen International Listening Association (ILA), där han som första europé blev Listening Research Award Winner. Han är numera även certifierad i professionellt lyssnande (CLP) i ILA och europeisk mentor i ILA:s mentorsprogram. I sin senaste bok, Listening Management (2013), försöker han underlätta för förändring genom att utveckla lyssnande ledarskap, organisationer och miljöer.Short description in English:

In 2002 I passed with the first dissertation about listening in the subject of Swedish. It was titled Listening to Voices (2002) and had a sociocultural approach. The Art of Listening (2009)became the first textbook about listening in Scandinavia. I have also published a management book (in Swedish) about effective and strategic listening for a modern leadership in Sweden, entitled Listening Management (2013). Finally in 2014 I passed as the first associate professor in pedagogical listening in the mother tongue in Scandinavia.