Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristin Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare Kristin Andersson

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristin Andersson

Kristin Andersson, Projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Lärarutbildningen. Studie- och yrkesvägledarexamen. Arbetar med kompetenutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt som inom områden som att motverka mobbning och diskriminering, samtalmetodik, kommunikation samt studie- och yrkesvägledning.