Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Lena Andersson

Namn:Lena Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658127
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Andersson

ARBETSOMRÅDEN INOM NMS

Studentansvarig för institutionen med följande uppdrag:

  • Ansvarar för samordning och uppföljning av kursrapporter och kursvärderingar, spärr av studenter och studenter med särskilt stöd och samverkan med Studenthälsan

  • Ansvarar för studentärenden såsom uppföljning, tillgodoräknande, samtal, valideringsärenden, plagiatfall, studiegång, årliga sammanställningar av studentärenden,

  • Ingår i institutionens ledning

  • Ansvarar för uppföljning av Studenters Rättigheter och Skyldigheter

Internationell representant för NMS, ingår i LS International Committée.

ARBETSOMRÅDEN INOM UTBILDNING: Mina specialintressen rör grundutbildning,internationalisering, globalisering och lärarutbildning. Specialiserad på undervisning och lärandeprocesser utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Arbetsområdet spänner över medborgarkunskap, utbildning för alla, barns rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet samt matematikdidaktik, pedagogik, kooperativt lärande och didaktik. 20 års erfarenhet av undervisning i det svenska skolsystemet och 13 års erfarenhet av undervisning vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS). Mellan 2009 och 2016 arbetade jag 50 % för SIDA:s International Training Programme Child Rights, Classroom och School Management som mentor för Namibia, Kambodja, Sierra Leone och Mozambique samt som föreläsare i programmet. Har utvecklat internationella kontakter i 16 utvecklingsländer på nationell, regional och lokal nivå. Dessa kontakter har bidragit till att LS har Linnaeus Palme Partnerskap med Makerere University i Uganda samt ett flertal vfu-platser och MFS-praktik utomlands för LS:s lärarstudenter. Jag har under de senaste sex åren genomfört internationella seminarier i 17 utvecklingsländer och besökt Namibia, Moçambique och Kambodja varje år. Sedan 2016 arbetar jag heltid på NMS, i huvudsak med matematikundervisning, verksamhetsförlagd utbildning, RUC -uppdrag och utbildningsvetenskapliga kurser. Är projektledare för Linnaeus Palme Partnerskap med Bhutan sedan 2018.Short description in English:

AREAS OF WORK Education, Primary Education, Teacher Training, SIDA/International Training Programme.

SPECIALISED SKILLS Pedagogical Content Knowledge, Subject Matter Knowledge (Mathematic Education), Knowledge of Content and Curriculum, Knowledge of Learning and Teaching.

Specialized in teaching and learning processes, a rights-based approach and results-based management.Efforts to address civic education, education for all, child rights, gender equality and freedom of expression.

During the last six years conducted international seminars in 17 developing countries and frequently visited Namibia, Mozambique, Sierra Leone and Cambodia on mentoring visits.

Linnaeus Palme partnership between Makerere University Uganda And Malmö University.

EDUCATION 1984 Diploma; Faculty of Education, Östfold University College, Norway 1991 Gender studies, University of Lund 2008 Master in Mathematics Education, Malmö University.

KEY QUALIFICATIONS
Over 20 years’ experience of teaching in the Swedish School system and 13 years’ experience of teaching at the Faculty of Education and Society at Malmö University.

Between 2009 - 2016 worked for Lund University with SIDA/ ITP (Child Rights, Classroom and School Management) as a mentor for Namibia, Cambodia and Mozambique as well as a lecturer in the programme.