Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lei Shen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Lei Shen

Namn:Lei Shen
E-post:
Telefon: 040-6658113
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lei Shen

Ekonom, ansvarig för SOL, RUC.