Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Tekniker Leif Stångberg

Namn:Leif Stångberg
E-post:
Telefon: 040-6658251
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F103, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Leif Stångberg

Leif Stångberg ansvarar för Lärarutbildningens vaktmästeri. Behjälplig att lösa eller vidarebefoga era problem.