Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Leif Stångberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Servicetekniker Tekniker Leif Stångberg

Namn:Leif Stångberg
E-post:
Telefon: 040-6658251
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F103, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Leif Stångberg

Leif Stångberg ansvarar för Lärarutbildningens vaktmästeri. Behjälplig att lösa eller vidarebefoga era problem.