Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Liselotte Dahlbeck

Namn:Liselotte Dahlbeck
E-post:
Telefon: 040-66 58261
Mobil: 0709-655368
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Liselotte DahlbeckLiselotte Dahlbeck är adjunkt inom kunskapsfältet Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning språk och kommunikation. Fil mag i svenska och historia