Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Liselotte Dahlbeck
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Liselotte Dahlbeck

Namn:Liselotte Dahlbeck
E-post:
Telefon: 040-6658261
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Liselotte Dahlbeck

Liselotte Dahlbeck är adjunkt inom kunskapsfältet Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning språk och kommunikation. Fil mag i svenska och historia