Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Liljedahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Linda Liljedahl

Namn:Linda Liljedahl
E-post:
Telefon: 040-6658396
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Liljedahl