Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lise-Lotte Malmgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt Lise-Lotte Malmgren

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-6658234
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D435, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lise-Lotte Malmgren

Lise-Lotte Malmgren är prefekt på enheten SOL, Skolutveckling och ledarskap. Hon är fil.mag i specialpedagogik med särskilt intresse för specialpedagogisk handledning. Lise-Lotte är också engagerad i internationellt arbete och har bl a arbetat i Jordanien med ett Tempusprojekt. Syftet med projektet har varit att organisera två support centra för barn i behov av särskilt stöd i samarbete mellan universitet och välgörenhetsorganisationer i Jordanien. Ett annat aktuellt och pågående internationellt arbete är ett Linnéaus-Palme projekt i samarbete med YNNU i Kunming Kina , kring specialpedagogik och specialpedagogiska utbildningar i Sverige och Kina.