Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt Lise-Lotte Malmgren

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-66 58234
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D435, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Lise-Lotte MalmgrenLise-Lotte Malmgren är prefekt på enheten SOL, Skolutveckling och ledarskap. Hon är fil.mag i specialpedagogik med särskilt intresse för specialpedagogisk handledning. Lise-Lotte är också engagerad i internationellt arbete och har bl a arbetat i Jordanien med ett Tempusprojekt. Syftet med projektet har varit att organisera två support centra för barn i behov av särskilt stöd i samarbete mellan universitet och välgörenhetsorganisationer i Jordanien. Ett annat aktuellt och pågående internationellt arbete är ett Linnéaus-Palme projekt i samarbete med YNNU i Kunming Kina , kring specialpedagogik och specialpedagogiska utbildningar i Sverige och Kina.