Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Lisa Hallberg

Namn:Lisa Hallberg
E-post:
Telefon: 040-66 58286
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Lisa HallbergUtbildning: Lågstadielärare Dramapedagog Kurser i högskolepedagogik, medier estetik och pedagogik (Mep) och rytmik Anställning: Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot dramapedagogik, berättande och iscensättning. Undervisning Pedagogiskt drama som sidoämne, fristående kurs Barn, musik och rörelse som sidoämne Geografi, miljö och lärande som sidoämne Ansvarig för kurser i dramapedagogik på Musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Pedagogisk yrkesverksamhet Jag har bred pedagogisk erfarenhet från olika områden inom bland annat högskola, skola och fritid, vård och omsorg samt institutioner av olika slag. Intresseområden Konstnärlig verksamhet i olika former Barn och ungdomars kommunikativa möjligheter. Mina dramapedagogiska intresseområden är klassrumskommunikation och pedagogiskt drama kopplat till specialpedagogik. Allmänna utbildningsområdet och ledarskap samt musik, rytmik och dans med inriktning mot de mindre barnen.