Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Liselotte Sterner

Namn:Liselotte Sterner
E-post:
Telefon: 040-66 58130
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Liselotte SternerStudieadministratör för Grundlärarutbildning inr. FH, F-3 och åk 4-6