Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Liselotte Sterner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Liselotte Sterner

Namn:Liselotte Sterner
E-post:
Telefon: 040-6658130
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Liselotte Sterner

Studieadministratör för Grundlärarutbildning inr. FH, F-3 och åk 4-6