Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle LS Studieadministration Högskoleadministratör Liselotte Sterner

Namn:Liselotte Sterner
E-post:
Telefon: 040-6658130
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Liselotte Sterner

Studieadministratör för Grundlärarutbildning inr. FH, F-3 och åk 4-6