Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Margareta Bynke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Margareta Bynke

Namn:Margareta Bynke
E-post:
Telefon: 040-6658036
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margareta Bynke

Undervisning: Jag undervisar på institutionen för Natur, Matematik och Samhälle. Främst är jag involverad i kurser på Grundlärarprogrammet men även i någon kurs på Förskollärarprogrammet. Jag har en bakgrund som lågstadielärare och har varit yrkesverksam lärare sedan 1986. Jag har arbetat på MAU delvis sedan 2008 och på heltid sedan 2012.

Forskning: Jag har deltagit i en forskningscirkel som utmynnade i rapporten Vardagsmatematik - Från förskolan över grundskolan till gymnasiet. Min magisteruppsats heter ”Yngre elevers känslor och uppfattningar kopplade till matematikämnet”.

Uppdrag: Jag har deltagit i ett utbildningsuppdrag om matematikundervisning för Regionalt utvecklingscentrum och deltar i ett Skolverksuppdrag upphandlat av Regionalt utvecklingscentrum. Jag är verksam som kontaktlärare för Grundlärarutbildningen i södra Skåne, och är även verksam som vfu-lärare.