Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Margareta Bynke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Margareta Bynke

Namn:Margareta Bynke
E-post:
Telefon: 040-6658036
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margareta Bynke