Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Margareta Ekborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Forskare Margareta Ekborg

Namn:Margareta Ekborg
E-post:
Webb:http://www.matnv.umu.se/personal/m_e.html (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margareta Ekborg

Margareta Ekborg är professor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning. Forskningsintresset ligger inom socio-scientific issues – SSI och lärande för hållbar utveckling. Arbetar också med nationella prov i biologi, fysik och kemi för åk 6 tillsammans med kolleger vid Malmö högskola, Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Medverkar i två EU-projekt – ESTABLISH (2010-2013) och SAILS som startar 2012.Short description in English:

Margareta Ekborg is professor in Science Education. Her research interest is in Socio-scientific issues and education for sustainable development. She is involved in two EU projects – ESTABLISH (2010 – 2013) and SAILS starting in 2012.