Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Holmqvist Forsberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör Malin Holmqvist Forsberg

Namn:Malin Holmqvist Forsberg
E-post:
Telefon: 040-6658196
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Holmqvist Forsberg

Malin Forsberg tjänstgör som studieadministratör för Yrkeslärautbildningen, Kompletterande pedagogisk utbildning samt för Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet.