Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studieadministratör Malin Forsberg

Namn:Malin Forsberg
E-post:
Telefon: 040-66 58196
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Malin ForsbergMalin Forsberg tjänstgör som studieadministratör för Yrkeslärautbildningen, Kompletterande pedagogisk utbildning samt för Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet.