Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Reljanovic Glimäng
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Malin Reljanovic Glimäng

Namn:Malin Reljanovic Glimäng
E-post:
Telefon: 040-6658281
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B336c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Reljanovic Glimäng

Malin Glimäng tjänstgör som Universitetsadjunkt. M.A. Phil, American Studies M.A. Education

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Malin Reljanovic Glimäng

Namn:Malin Reljanovic Glimäng
E-post:
Telefon: 040-6658281
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B336c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Reljanovic Glimäng

Malin Glimäng tjänstgör som Universitetsadjunkt. M.A. Phil, American Studies M.A. Education