Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maaike Hajer
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Gästprofessor Maaike Hajer

Namn:Maaike Hajer
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maaike Hajer

Maaike Hajer arbetar som professor med forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Hon utför klassrumsforskning kring lärarens roll i att främja elevernas språkutveckling som del av ämnesundervisning. Hon främjar tvärvetenskapligt samarbete. I Nederländerna är hon anknuten till University for Applied Sciences Utrecht, Research Centre on Learning and Innovation .Short description in English:

Maaike Hajer is professor in educational linguistics. She specialized in teacher training for content and language integrated Learning. A second research field is the Connection of language and content teaching at a curricula level. focus: classroom interaction, school language policy, intervention studies.In the Netherlands she is affiliated to University for Applied Sciences Utrecht, Research Centre on Learning and Innovation.